Deklaracje dzieci już uczęszczających do przedszkola

O woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2020/2021 należy składać drogą internetową od 22.02.2021 r. do 28.02.2021 r.

link do otwarcia deklaracji: https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola

Wnioski należy składać droga internetową od 01.03.2021 r. do 15.03.2021 r.

link do otwarcia wniosku: https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole

Po wejściu na stronę kliknij „wypełnij formularz”

Do formularza koniecznie trzeba dołączyć oświadczenia, które dotyczą państwa sytuacji (załączniki poniżej)

Po naciśnięciu przycisku ZAPISZ dane zostaną zapisane w systemie. Zostanie następnie wygenerowany dokument w formacie PDF, który należy pobrać z systemu, wydrukować wraz z oświadczeniami, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru.

Wydrukowany formularz przed złożeniem w wybranej placówce musi być podpisany przez oboje rodziców.

Dopiero po złożeniu podania w placówce, kandydat weźmie udział w procesie rekrutacji.

Załączniki:

Ikona PDF 50Zarządzenie Burmistrza w sprawie terminów rekrutacji

Ikona PDF 50Uchwała Rady Miejskiej w Gogolinie

Ikona PDF 50Terminy

Ikona PDF 50Oświadczenie o wielodzietności

Ikona PDF 50Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa

Ikona PDF 50Oświadczenie o pełnym wymiarze czasu pracy

Ikona PDF 50Oświadczenie o opiece kuratora

Ikona PDF 50Oświadczenie o niepełnym wymiarze czasu pracy

Ikona PDF 50Oświadczenie o dochodach

Ikona PDF 50Klauzula informacyjna