Komunikat w sprawie wyników rekrutacji do przedszkoli

Wyniki kwalifikacji są dostępne na Państwa kontach po zalogowaniu od dnia 30 marca 2021 r.

Listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych są też wywieszone w placówce, niemniej jednak zachęcamy do zapoznawania się wynikami za pośrednictwem dostępnych usług elektronicznych.

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola można wykonać elektronicznie z Państwa konta od dnia 30 marca do 9 kwietnia 2021 r. 

Instrukcja postępowania przy elektronicznym potwierdzaniu woli jest dostępna na koncie rodzica po zalogowaniu  w zakładce Dokumenty. 

Instrukcja jest dostępna na koncie rodzica po zalogowaniu  w zakładce Dokumenty  

Instrukcja potwierdzenia woli PDF