od 15:00 do 17:00

  • Poniedziałek – zajęcia z papieroplastyki
  • Wtorek – zajęcia kulinarne
  • Środa – zajęcia rozwijające wiedzę z zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • Czwartek - zajęcia z papieroplastyki
  • Piątek – zajęcia sportowe

W okresie przedświątecznym (listopad, grudzień, luty, marzec) od poniedziałku do czwartku wykonywanie kartek, dekoracji i ozdób świątecznych.