Ikona PDF 50 Zarządzenie Burmistrza Gogolina z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów czynności w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin.

Po ogłoszeniu wyników kwalifikacji rodzice/opiekunowie dzieci zakwalifikowanych będą mogli złożyć potwierdzenie woli przyjęcia elektronicznie. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją: Ikona PDF 50

Dokumenty wygenerowane w systemie należy wypełnić, wydrukować, podpisać przez rodziców i dostarczyć do sekretariatu szkoły. 

Link do systemu:

https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole/logowanie

Ikona PDF