Ikona PDF 50 Zarządzenie Burmistrza Gogolina z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów czynności w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin.

Link do systemu:

https://nabor.pcss.pl/gogolin/przedszkole/logowanie

Odsyłam do materiałów dot. rekrutacji 2023/2024 opublikowanych na stronie urzędu – link do strony poniżej

https://bip.gogolin.pl/16852/12678/rekrutacja-do-szkol-i-przedszkoli-20232024.html