Przewodnicząca: Anna Kawa

Zastępca: Justyna Matysek

Skarbnik: Barbara Komandzik