Przewodnicząca: Anna Kawa

Zastępca: Iwona Buhl

Skarbnik: Magdalena Guz