• Przewodniczący: Tomasz Gebauer 
  • Zastępca: Łukasz Blaut
  • sekretarz: Natalia Kurek